Handlekurv
Sykepleier tar blodprøve, illustrasjon til artikkel om sykepleier-utdanning.

Sykepleierutdanning i Norge – her er dine muligheter

Sykepleierutdanning kan du få mange steder i landet. Vi har listet opp stedene der du kan utdanne deg til sykepleier.

I årene framover vil det være et økende behov for sykepleiere her i landet. En av hovedårsakene er at vi får en økende andel eldre i befolkningen.

Det er populært å bli sykepleier, og det er et samfunnsnyttig og givende yrke. Jobbmulighetene er gode.

Nedenfor har vi laget en unik oversikt over studiesteder der du kan utdanne deg til sykepleier. Vi har fordelt studiestedene på regioner, slik at det blir enklere for deg å finne fram.

Som sykepleier må du være omgjengelig og ansvarsfull. Nettstedet Utdanning.no skriver at du som sykepleier må «tørre å ta ansvar og kunne sette deg inn i pasientens situasjon, slik at du klarer å hjelpe pasienten på best mulig måte.»

Høy strykprosent

Å utdanne seg til sykepleier kan være krevende. For eksempel strøk sju av ti studenter på eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi ved Universitetet i Tromsø i april 2022. Dette harmonerer med de nasjonale tallene, som viser at 770 av 1252 sykepleierstudenter strøk på anatomi-eksamen i april dette året.

Det er altså ingen «walk in the park» å bli sykepleier, men det er hjelp å få.

Eksamenshjelp til studentene

Vi i Pixmed har utviklet bokserien Pixmed Basic for å gjøre det enklere for sykepleierstudentene å lykkes med eksamen. I bøkene forklarer vi vanskelige temaer på en enkel måte, og våre bøker er et tillegg til den ordinære pensumlitteraturen. Målet er at du som sykepleierstudent skal få oversikt i de ulike fagene, og inspirasjon til å lære mer.

I nettbutikken vår kan du lese mer om hver enkelt bok. Klikk på forsidebildene og få mer informasjon.

NB! Hvis du ønsker det, kan du kjøpe bøkene samlet – til redusert pris.

Sykepleierutdanning i Norge

Det er mange muligheter for å utdanne seg til sykepleier i Norge. Utdanninga er treårig (bachelor). Du får godkjenning som sykepleier etter at du har bestått eksamen og praksis.

Nedenfor finner du utdanningsmuligheter fordelt på regioner. Kravet er i utgangspunktet at du har studiekompetanse, men på noen studiesteder kan du søke på grunnlag av realkompetanse (jobberfaring).

Det er naturligvis også mange muligheter for å videreutdanne seg senere.

Sykepleierutdanning på Østlandet

Mulighetene på Sørlandet

Bli sykepleier på Vestlandet

Sykepleierutdanning i Innlandet

Mulighetene i Trøndelag

Mulighetene i Nord-Norge

Det finnes også muligheter for sykepleierutdanning via deltidsstudier og nettstudier, uten at vi kommer inn på dette her.

NB! Vi tar forbehold om feil og endringer i studietilbudene.

Hva du må gjennom i sykepleierutdanninga

Regjeringen har laget en rammeplan for sykepleierutdanning. Denne viser hva du må gjennom i løpet av det tre år lange studiet.

Utdanninga består av en felles innholdsdel og en mer spesifikk del.

Her er oversikten:

Felles innholdsdel i sykepleierutdanning

Formålet med den felles innholdsdelen er å «utdanne helse- og sosialarbeidere som skal kunne samarbeide tverrfaglig innen helse- og sosialsektoren, i tråd med intensjonene i relevante lover.» (Fra rammeplanen.)

Denne delen av studiet skal gi studentene en felles kunnskap og forståelse for yrket. Du skal som student utvikle et helhetlig syn på mennesket, vise respekt for menneskets integritet og rettigheter og ivareta brukernes selvstendighet og rett til å være med på å bestemme.

Etter at du har fullført denne delen, skal du blant annet

 • kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre deg forskningsresultater i yrkesutøvelsen,
 • kunne begrunne dine handlinger overfor brukere, andre yrkesutøvere osv,
 • kunne dokumentere eget arbeid, utføre prosjektarbeid og evaluere eget arbeid,
 • vise et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter,
 • identifisere etiske dilemmaer på samfunnsplan, i praktisk helsearbeid og sosialt arbeid,
 • reflektere over etiske problemstillinger, ha etisk handlingsberedskap og kunne avsløre verdikonflikter,
 • være lagarbeider og kunne samarbeide med brukere og andre yrkesgrupper,
 • vise kunnskap om konfliktløsning.

Fagene i fellesdelen

 • Vitenskapsteori, forskningsmetode og etikk (15 studiepoeng).
 • Samfunnsfaglige emner (15 studiepoeng).

NB! Fagene består av flere delfag.

Spesifikk del for sykepleierstudenter

Formålet med utdanninga er at vi får yrkesutøvere som er kvalifisert for pleie, omsorg og behandling. Dette er hjørnesteinene i kompetansen til en sykepleier. Utdanninga skal skape «selvstendige og ansvarsbevisste endrings- og pasientorienterte yrkesutøvere som viser evne og vilje til en bevisst og reflektert holdning ved utøvelse av sykepleie.» (Fra rammeplanen.)

Etter at du har fullført denne delen, skal du blant annet kunne

 • forstå risikofaktorer av individuell og/eller miljømessig karakter og ha innsikt i tiltak som fremmer helse og forebygger sykdom,
 • møte den enkelte pasient og pårørende med varhet, innlevelse og moralsk ansvarlighet,
 • ivareta pasientens grunnleggende behov,
 • håndtere legemidler forsvarlig,
 • betjene og kvalitetssikre vanlig medisinsk teknisk utstyr,
 • forholde deg til alternative behandlings- og lindringsmodeller,
 • informere, undervise og veilede pasienter og pårørende om problemer og behov som oppstår ved sykdom, lidelse og død,
 • drive helseopplysning og forebyggende arbeid.

NB! Det er betydelig flere punkter i rammeplanen. Dette er et utvalg som viser bredden i utdanninga.

Fagene i studiet

Studiet består av totalt 180 studiepoeng (60 per år), og da er 90 studiepoeng i form av praksisstudier inkludert. Også fellesfagene er lagt inn i denne oversikten:

 • Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag (33 studiepoeng).
 • Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget (72 studiepoeng).
 • Medisinske og naturvitenskapelige emner (45 studiepoeng).
 • Samfunnsvitenskapelige emner (30 studiepoeng).

NB! Fagene består av flere delfag.

Her finner du hele rammeplanen for sykepleierutdanning i Norge.

Vi håper at denne oversikten gir deg et innblikk i hva som kreves av deg i utdanninga – og hvor variert, spennende og samfunnsnyttig dette yrket er.

Se gjerne nærmere på våre hjelpebøker for sykepleierstudenter.

Det er en ekstra bonus at det er forholdsvis enkelt å få jobb etter endt utdanning. I et intervju på Utdanning.no sier sykepleier Silje Næsheim at hun søkte på 20 jobber da hun var nyutdannet – og fikk 19 av dem.

Lykke til som sykepleierstudent – hvis du følger drømmen om å bli sykepleier!

Fri frakt

Fri frakt på bestillinger over 700 kr.

30 dager returrett

Returner ubrukte produkter.

Produktgaranti

Garanti ihht. norske standarder.

100% sikker betaling

Betal med Vipps eller Stripe.